Sui generis

Какво е Sui generis:

Sui generis е израз на латински, който означава "от свой собствен вид" или "от един вид" . Тя представлява идеята за единство, рядкост и особеност на нещо или нещо.

В приложното поле на закона този латински израз е често срещан в смисъла на отчитане на сингулярността и особеностите на дадено нещо. Така sui generis е описание на случай или събитие, което никога не е било виждано или записано преди.

Престъпление от тип sui generis например означава, че наложеното наказание не е същото, както е предвидено в Наказателния кодекс за извършени престъпления или престъпления, които след обсъждане по закон са предназначени единствено и особено за въпросния случай.

Пример: "Това вино е специално, защото има аромат sui generis" .

Когато във философския бранш се казва, че даден човек е sui generis, той означава, че той е "специален", тоест, надарен с особеност и особеност, която не е сравнима с никое друго лице.

Сред някои от основните синоними на sui generis са думите: различни, характерни, уникални, уникални, единствени, несравними, правилни, особени, специфични и оригинални.