Естествен пейзаж

Какво е естествен пейзаж:

Природният ландшафт е всеки тип среда, която не е претърпяла човешко влияние, запазвайки всички елементи и характеристики, характерни за природата.

Природните ландшафти все още могат да представляват пространства, считани за негостоприемни, където става трудно да се поддържа човешкия живот, като например в пустините и ледниковите зони.

Плътни и девствени гори, планински върхове, пустини и части от Антарктика са примери за околна среда с естествени пейзажи, тъй като те са претърпели малка или никаква промяна от хората.

В обобщение, пейзажите се състоят от всичко, което може да бъде възприето от човека чрез неговите сетива, като докосване, мирис, зрение и слух.

Културен пейзаж и естествен пейзаж

Също известни като антропни пейзажи, културните пейзажи са тези, в които интерференцията на хората в околната среда е забележителна .

Хората използват наличните ресурси в естествената среда и го променят, за да задоволят техните нужди, като влагат в ландшафта обекти, които характеризират социално и културно присъствие в космоса.

Градовете, пътищата, мостовете и сградите са примери за културни пейзажи (които също могат да се разбират като хуманизирани пейзажи или модифицирани пейзажи ).

И както е посочено, естествените пейзажи не представляват значителна намеса на човека, запазвайки характеристиките, определени от самата природа в околната среда .

Трябва да се отбележи, че природните и хуманизираните пейзажи са динамични и непрекъснато се променят, въпреки че представляват времеви различия. В естествените пейзажи, например, трансформациите се случват много по-бавно, докато в променените пейзажи промените обикновено са бързи и понякога радикални.

Научете повече за значението на околната среда.