пощенски разноски

Какво е публикация:

Публикуването е акт на публикуване, изпращане или публикуване на нещо по пощата, така че да бъде изпратено до определена дестинация.

В онлайн медиите терминът „публикуване“ се използва като синоним за публикуване, т.е. когато част от съдържанието се споделя в социалните мрежи или друга цифрова платформа с достъп до интернет, например.

Пример: "Видя ли последната ми публикация във Facebook?" Или "Повторните публикации са забранени от групата Whatsapp . "

Научете повече за интернет.

В този смисъл думата "пост" е използвана във връзка с английския термин " пост", който буквално означава "публикация", свързана със съдържание, което се добавя на уебсайтове, блогове и други социални мрежи.

Пощенски код

Той се състои от буквено-цифрова последователност, която се създава, когато даден обект е осчетоводен и регистриран в пощенската служба.

Чрез тази последователност, притежателят на този код може да проследи обекта, за да знае датата и часа, когато поръчката е била доставена на крайния получател, например.