За да се постигне

Какво е постигане:

Да се ​​постигне това е да заблуждаваме, да лъжем или да печелим.

Според речниците на португалския език, глаголът достига също има смисъл да се наслаждава или да постигне нещо. Постигането на успех означава да се постигне нещо, да се постигне цел. Но най-разпространената му употреба в Бразилия е да се измами.

На испански език постиженията се използват със значението на постигане или постигане. Например:

" Мисля, че ще постигнете ", което може да бъде преведено като "Вярвам, че ще".

За да се постигне идва от латински lucrari, което означава да спечели. Със своя пряк произход в самия корен на печалбата, двете имат много сходни значения, с различия в конотацията.

В основата на думата, първоначалните му букви ще се формират от префикса lau, който съответства на латиница на идеята за алчността.

Печалбата в съвременния португалски език има най-близкото си значение от дохода над нещо или успех. Докато успеете, можете да се възползвате от нея, за да спечелите.

Съществителното е това, което може да се постигне или да се ползва. Но в Бразилия най-често срещаната употреба на думата улица е като публично пространство, което е част от адрес, като улица, булевард, площад и т.н.

Вижте повече за смисъла на Logradouro.