паркет

Какво е паркет:

Паркетът, наричан още паркет или паркет, се състои от стил на пода, оформен от комплект дървени дъски, които са подредени в мозаечни мотиви.

Паркетът е френски термин и може да се преведе буквално като "етаж". Поради типа на пода, думата паркет е включена в португалския език, за да обозначи специфичен стил на настилка.

Паркетните подове имат висока естетическа стойност, според изтънчеността и качеството на използваните материали. Основната особеност на паркета е възможността за нанасяне на различни геометрични форми на пода, от комбинацията от дървени дъски, които могат да бъдат с различни размери и нюанси.

В Бразилия паркетът също се счита за юридически термин, който се използва като синоним на прокуратурата или на служителите, които работят там.

Този смисъл произхожда от древна френска традиция, която използва думата паркет за позоваване на царските прокуристи, които тогава са били на пода на съдебната зала.

Все пак според стария френски модел, само магистратите имаха правото да заемат местата до съдиите, седящи на палуби, и бяха известни като магистратура .