За да продължите

Какво представлява:

Процедурата е глагол, който съответства на акта на движение напред .

Може да се разбира като продължаваща задача или нещо подобно.

Тя е да пренесе някакъв проект, действие или нещо, което е било спряно преди това.

Процедурата е съществително, когато се използва нещо, което идва след. Както например в събитията, майсторът на церемонията може да обяви "в продължението ще имаме речта на г-н Президент", тоест след този момент ще бъде изказването на президента.

На английски език може да се преведе чрез продължаване или продължаване.

Вижте също: Продължете

Синоними на Prosseguir

  • Да следваме
  • продължи
  • постоянствувам
  • За напредък
  • хайде
  • напредък
  • продължавам
  • автобиография