Признавам

Какво изповядвам:

Признавам, че идва от глагола признавам и означава да се предположи, че сте направили или участвали в нещо.

Признатият обвиняем е този, който е признал, че е извършил престъплението, който е признал своите действия.

В католическата църква терминът се появява в латинско изречение, наречено Confiteor, което съответства на "признавам". В текста вярващите признават вината си и изповядват греховете си пред Бога.

Признавам също, че се използва като прилагателно и затова е качеството на това, което е било обект на изповед. Както например в израза „изповядал грях”, който е грехът, който е бил признат, допуснат и отдаден.

Терминът изповядва също може да обозначи човек, който е бил обърнат към християнството. Известно е, че аз признавам вярващите, които са заявили вярата си в религията, монасите и религиозните жители, които живеят в затворено пространство, също получават това име.

Синоними на Confesso

  • верен приятел
  • изповедник
  • признал
  • допуснати
  • обявен
  • покръстен