срутване

Какво е Sucumbency:

Сюмпунсността се отнася до действието и действието на даването, даването, издръжливостта или поддаването .

Този термин обикновено се използва в правния контекст, от т.нар. „Принцип на подвластност“, който се състои от задължението на губещата страна в съдебния процес да поема плащанията на всички процесуални разходи на печелившата страна.

Известен като „тежест на поддаване“, този принцип гарантира, че спечелилата страна няма да бъде разклатена в резултат на съдебния процес.

Съгласно закона адвокатските възнаграждения се определят между 10% (минимална сума) и 20% (максимална сума) от сумата на присъдата, постановена от съдията.

В Бразилия всички предположения, които се отнасят до принципа на подчиненост, са предвидени главно от член 82 от Гражданския процесуален кодекс (Закон 13.105 / 2015).

Тежестта на загубата може да бъде частично разпределена между загубилата страна и победителя, или изцяло предоставена на губещия на съдебния процес, съгласно решението на съдията.

Виж също: значението на тежестта и инверсията на тежестта на доказване.