Да се ​​изпразни

Какво е Esvair:

Есваир е глагол, който е свързан с идеята за нещо, което изчезва, изпарява или припада .

Всъщност, глаголът "esvair" може да се използва в няколко различни контекста, обикновено винаги свързани с идеята за разсейване и припадък.

Когато казвате, че нещо или някой е "изцеден", това означава, че сте изтощен или изключително износен. Пример: "Уикендът на работа е изтощил цялата енергия на екипа" .

Думата "изчезва" също може да означава акт на разсейване или децитиране на нещо. Пример: "Вашият парфюм е изчезнал из цялата къща . "

Есваир все още може да означава лек и слаб преход във времето, като период, който е преминал бързо. Пример: "Младежът е изчезнал в миг на око" .

От фигуративен смисъл, зачервяването се използва и за отслабване, припадък или загуба на сетивата в лицето на емоционален шок.

Пример: "След смъртта на сина си, жената изчезна в ръцете ми" .

Основните синоними на есваир са: да се изпразни, да се изтича, да се премине, да се оттича, да изтече, да се разсее, да изчезне и да се изпари.