Значение на агрономията

Какво е агрономия:

Агрономията е аграрна наука, която присвоява няколко области на познание (точни, естествени, социални и икономически науки) с цел да действа в селското стопанство и агробизнеса .

Професионалистите, които са обучени в агрономията, са известни като агрономи, тъй като освен да се подготвят в областта на естествените науки, като ботаника и зоотехника, те трябва да притежават и набор от знания в други области като инженерство, икономика, администрация и т.н.

Сред различните цели на агрономията основната му функция е да гарантира или повиши качеството и ефективността на селскостопанските и животновъдните процеси .

Научете повече за земеделието.

За тази цел агрономът може да работи във всички сектори на селскостопанската производствена верига, т.е. от подготовката, поддръжката, събирането на реколтата (в случая на селското стопанство), съхранението и разпространението на храни.

Агрономията обхваща и икономическия сектор на селското стопанство и животновъдството. Агрономът, който се занимава с агробизнеса, изучава финансовите и административните аспекти на този сектор, основна функция за растежа на националната икономика.

Виж също: значението на земеделието.

Днес технологията е един от основните съюзници на агрономията. Благодарение на биотехнологията и обработката и съхранението на данни, например, работата, извършена от агрономи, е станала много по-прецизна, бърза и широка.