Силите

Какво е Hostes:

Домакините са термин от латински произход, който обозначава войска или корпус . Първоначално тази дума е свързана като синоним на врага .

От враждебен латински (същият етимологичен корен на "враждебен"), този термин е използван за означаване на враждебност или съперничество.

През Средновековието домакините били групи от васали, които предоставяли военни услуги на своя сюзерен. В този контекст се стига до заключението, че домакините са работници, които са формирали една от най-ниските социални класове по онова време.

Вижте също: значението на Васало.

Духовни домакини

В религиозните изследвания, най-вече на християнското учение, духовни домакини (известни също като "домакини на злото" или "домакини на злото" ) са армии на същества, на които командва дяволът в "царството на ада".

Това тълкуване на духовните домакини се вижда в Ефесяни 6 : 11-12 :

Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.

Защото ние не трябва да се борим с плът и кръв, а срещу началствата, срещу властите, срещу владетелите на тъмнината на този свят, срещу духовете на нечестието в небесните места. "