Държавна субсидия

Какво е държавна субсидия:

Държавната субсидия е финансова помощ, предлагана от националната държава, или като форма на стимулираща, спонсорска или разходна помощ.

Държавните субсидии се предоставят на публични или частни институции, които се нуждаят от помощ за покриване на разходи и разходи. Тези безвъзмездни средства могат да бъдат разделени в две категории: социални помощи и икономически субсидии, както е установено със закон.

Въпреки това, както е посочено във Федералния закон № 4, 320 от 17 март 1964 г., само социалните и нестопанските институции имат право на достъп до тази помощ.

"Параграф 3. Субсидиите, по смисъла на този закон, се считат за трансфери, предназначени за покриване на разходи за разходите на субектите-бенефициенти, като се отличават като:

I - социални субсидии, предназначени за обществени или частни институции с благотворителна или културна цел, а не за печалба;

II - икономически субсидии, предназначени за публични или частни дружества от промишлен, търговски, селскостопански или пасторален характер “.

Законът също така предвижда, че само институции, за които е преценено, че имат задоволителни условия за работа, ще имат право да получават безвъзмездни средства.

Вижте също значението на Грант.