моля

Какво е това?

Моля, това е наречието на португалския език и се състои от израз, използван за обозначаване на доброта, учтивост, деликатност и уважение .

Правилният начин да напишете този израз е ( отделно ), а не " моля ". Всъщност " моля " не съществува като официална дума на португалския език.

Обикновено хората използват "моля" с намерение да посочат образование и сърдечност, когато искат нещо или нещо на някого.

Пример: "Моля, можеш ли да ми дадеш молив?" Или "Можеш ли да затвориш вратата, моля?"

Поради тази причина думата "моля" се класифицира като "допълнителен термин", т.е. може да се премахне от определено изречение или фраза, без да се променя синтактичната му структура.

"Моля" може да се използва в началото, средата или края на изречението, като винаги се отделя от останалата част от изречението чрез използване на запетаи.

Obséquio е един от най-използваните синоними на моля, но обикновено се използва в по-официални комуникации.

Пример: "Моля ви да напуснете стаята . "

На английски, изразът "моля" може да бъде преведен буквално " моля ".

Научете повече за значението на Obséquio.