Доверително отчуждение

Какво е фидуциарно отчуждение:

Доверително отчуждение е модел на собственост, движимо и недвижимо имущество, който се основава на прехвърлянето на активи като изплащане на дълг въз основа на споразумение между кредитора и длъжника.

Доверителното отчуждение, известно още като обезпечение, е доста често срещана практика в Бразилия, особено в преговорите за автомобили и недвижими имоти, където имотът се придобива от купувача от заем, платен на вноски.

В този случай закупеният автомобил, например, остава като обезпечение за дълга. Колата ще бъде регистрирана само на името на купувача, когато премахне цялото плащане на закупените стоки.

Ако има неизпълнение на кредитните плащания, активът се взема от длъжника от заемодателя.

Активите по режима на фидуциарно отчуждаване не трябва да се предлагат на трети лица от купувача / длъжника (преди уреждането на дълга), който е свободен да се ползва от имота.

В Бразилия всички аспекти на начина, по който трябва да се прилага фидуциарното отчуждение, се съдържат в Закон 9, 514 от 20 ноември 1997 г.

Вижте също: значението на Отчуждаване на стоки.