Тежък бар

Какво е тежка лента:

Тежката лента е сложна дума, която може да се използва като прилагателно, за да се квалифицира нещо, което се счита за опасно, трудно или неудобно .

В този случай, "тежката лента" се отнася до неща, които са сложни за разрешаване или опит.

Пример: "Тестът по математика беше тежък бар" .

Този израз е също обичайно да се каже, че дадена ситуация или човек изразява доверие, уважение и компетентност.

В зависимост от контекста, в който се прилага този термин, той може да се тълкува и като синоним на нечестен, подозрителен, груб и насилствен индивид .

Например: "Това момче е тежко, внимавайте!" Или "Северната част на града обикновено е силно преградена след осем часа през нощта . "

Буквално думата тежък барел се отнася до масивния метален обект под формата на цилиндър, който има изключително голямо тегло.

Тъй като е доста тежък, човешкото същество може само да я вдигне с много усилия. Метафорично, това усилие и трудност послужиха като източник на сегашното общо значение на тази дума.

Barra Pesada е и името на бразилски музикален филм, режисиран от Реджиналдо Фария и издаден през 1977 година.

Вижте също значението на Meliant.