Кредит кръст

Какво е Cross Creed:

Кредото е израз на възхвала, използвана за изразяване на страх, омраза или отвращение към нещо или нещо.

Произхождащи от християнската и предимно католическа култура и принципи, изразът "cross-creed" може да се тълкува буквално като "Вярвам на кръста".

Научете повече за значението на намесата.

Според католическото учение кръстът е силен божествен символ, популяризирано като "средство за спасение".

Като пример кръстът винаги се споменава в литературата като обект на защита срещу дявола или силите на злото.

За християнина, "вярата" е резюмето на апостолската вяра, считано за "автентичната вяра".

Така, когато говорим за "кръстосано вяра", човекът трябва да се позовава на защита от това, което му причинява страх или дискомфорт.

Например: "Чух странен шум в кухнята. Кръст вероизповедание! ” Или „ Кръстосано вярване, тази храна е ужасна! ” .

Дори хората, които не са католици или религиозни хора, обикновено използват този израз, защото е било договорено да се използва това намеса в определени рутинни ситуации.

Виж също: значението на Кръста.