доносник

Какво представлява Delator:

Delator е същият като подателя или обвинител . Тя се състои от лицето, което разкрива пред публичните органи информация относно нечестни и незаконни дейности от друго лице или група.

В юридическия контекст, информаторът е главният герой на наградената Delação, система за "обмен на услуги" между правосъдието и ответника, в този случай, предоставя важна информация, която помага да се уловят други престъпници.

Ако докладът на обвинителя е верен и спомага за развитието на наказателното разследване, наказателното разследване може да бъде намалено в съответствие с бразилското законодателство.

Пример: "Днес операторът на Лава Джато е направил нови откровения . "

Вижте също:

Съществуват прости различия между информатор и лице, подало жалба. Последното може да бъде всяко физическо лице, което знае за отговорността на някого за извършено престъпление, разкривайки тази информация, така че компетентните органи да могат да извършат справедливост. От друга страна, информаторът, като правило, е или е участвал в престъплението, обвинявайки другите, които също са участвали в престъплението.

Сред някои от основните синоними на прокурора са: обвинител, денонсатор и подател на сигнали.

Научете повече за значението на Delación.