остатъчен

Какво е Остатъчно:

Остатъчното е по отношение на отпадъците, т.е. на това, което е останало и което е квалифицирано като останало нещо .

Този термин може да се приложи за отнасяне към остатъка от определена физическа материя, както и към идеята за нещо несъществено, което се представя като излишък.

В данъчния правен контекст, например, дефиницията на остатъчната компетентност (известна още като остатък) се състои от правомощието, предоставено на Съюза да установи чрез допълнителни закони събирането на нови данъци, при условие че те не са кумулативни на тези, описани по-рано в Конституцията.

Тези нови данъци се наричат „остатъчни данъци“ поради характера на компетентността, която ги е създала.

Сред основните синоними на остатъка, ние подчертаваме: остатъчен, оставащ и излишък.

Остатъчна стойност

Това е концепция, прилагана в областта на счетоводството, която се използва за определяне на очакваната стойност на даден продукт след края на полезния му живот и се основава на нива на обезценка.

Обикновено повечето оборудване и продукти поддържат остатъчна стойност между 10% и 20% от първоначалната стойност на придобиване.

Вж. Също значението на данък върху доходите.