фолклор

Какво е фолклор:

Фолклорът е набор от традиции и популярни прояви, съставени от легенди, митове, поговорки, танци и обичаи, които се предават от поколение на поколение.

Думата произхожда от английски, в която " фолклор" означава народна мъдрост. Думата се формира от кръстопътя на хора (хора) и ерудиция (мъдрост или знание).

Фолклорът символизира популярната култура и има голямо значение за идентичността на един народ, нация. За да не се губи народната традиция, е важно културните прояви да се предават през поколенията.

Фолклорът е продукт на културата на една държава и затова всяка страна има уникални елементи от фолклора. Японският фолклор, например, е изпълнен с легенди за мистериозни и свръхестествени същества, известни като Yokai или Youkai (тайнствени видения).

ЮНЕСКО е международна организация, която се стреми да опазва културното наследство и да запознава хората с важността на фолклорното наследство и необходимостта от запазване на популярната култура.

В преносен смисъл думата "фолклор" се използва с пейоративното значение на "лъжа", "изобретение", обозначавайки нещо фантастично. Той също така се отнася до някои живописни характеристики, свързани с човек, събитие, място и т.н. Например: политически фолклор.

Бразилски фолклор

Бразилският фолклор е много богат и в Бразилия има голямо разнообразие от културни прояви. Само няколко примера:

  • Популярни празници : карнавал, празници Juninas, Cavalhadas, празник на Божественото;
  • Легенди и митове : Сачи-Перерек, Негрино на пашата, Мула без глава, Върколак, Курупира, Буг, Бойтата;
  • Музика и танц : Фрево, Самба, Фанданго, Xaxado, Xote, Maracatu, Band-Aid, Quadrilha
  • Cantigas de roda : Хвърлих стик на котката, роби на Йов, циранда-цирандиха, карамфилът и розата, куруру жаба.

В Бразилия Денят на фолклора се чества на 22 август.

Научете повече за бразилския фолклор и героите на бразилския фолклор.