до

Какво следва:

Следваща е прилагателно на португалски език, което характеризира нещо или някой, който е близо до нещо .

Пример: " Той живее в апартамент близо до тук ."

Следващата дума може да се отнася и за нещо, което идва веднага, тоест, какво следва.

Пример: " Кога ще бъде следващата игра на Коринтианс?" - Или " Алберто, ти ще бъдеш следващия ."

Когато казвате, че човек е близък, това означава, че между двете страни има интимност и привързаност. Например, връзките на гаджета, родители и деца или приятели се основават на близостта, която характеризира интимното поведение, споделяно от участниците.

Някои от основните синоними на думата "близки" са: близки, близки, близки, близки, близки, близки, следващи, последващи, наследници, непосредствени, приближени, интимни, пристигнали, еквивалентни, бъдещи и приближени.

Близкия изток

Също известен като Близкия изток, това е географски регион, който обхваща няколко страни от Югозападна Азия.

Терминът „Близкия изток“ обикновено се използва за позоваване на археологическия, географския и историческия контекст на Близкия изток, който от своя страна е по-често споменаван публично за политически или журналистически въпроси.

Научете повече за значението на Близкия изток.