обвинение

Какво е Delación:

Даването е ефект или акт на раздаване, т.е. подаване на жалба за нещо, което се държи като тайна.

Този термин - delation - е често срещан в правната област, когато е налице обвинение за определяне на индивид от страна на друг, под формата на жалба.

Наградени обратна връзка

Това е типичен израз на правната среда и определя един вид "обмен на услуги" между съдията и подсъдимия.

Награденият акт се случва, когато ответникът на конкретно престъпление предоставя важна информация за случая пред правосъдието, като помага за улавянето на други участници в нарушението.

Като награда, информаторът получава омекотяване в присъдата си, ако информацията, която той предоставя, е важна за разрешаването на престъплението.

Научете повече за смисъла на награждаването.

Апокрифно откровение

Апокрифичното денонсиране е анонимно денонсиране, когато обвинителят реши да направи обвинение или да осъди нещо, но да запази своята самоличност в анонимност.

Научете повече за значението на Delator.