неочакван

Какво е непредвидено:

Непредвиденият е дума, която служи за квалифициране на непредвидено, неочаквано или изненадващо събитие .

Думата неочаквана идва от латинския термин videre (има предвид да се види) и се отнася до нещо, което не е било виждано преди, или че не е било предсказано, т.е. нещо, което се е случило внезапно. Например: исках да отида на кино с моята приятелка, но не можех да отида, защото имаше непредвидени инциденти по време на работа.

Съществува често задаван въпрос за правилния начин да се напише тази дума и много хора избират да пишат бизнес вместо непредвидени. Въпреки това, използваният формуляр не е верен, защото не е дума, принадлежаща на португалския език.