двоен

Какво е Dual:

Dual означава, че е относително спрямо две . Това е прилагателно, което описва това, което се състои от две части .

Dual е граматичен номер, който в някои езици, както и на гръцки, показва две или две неща, а в португалския език се изразява в думата "и двете".

Dual е английски израз, който означава двойно, двоично, което има две единици, В музиката е това, което има две темпове, два бара.

Dual SIM мобилен телефон

Двойно-чип клетъчните телефони са двуклетъчни телефони едновременно. Те работят с два различни номера, от един и същ оператор или от различни оператори. Те са известни и като "двойни SIM чипове." Конфигурацията на картата е включена в менюто, където е достъпна по всяко време.

Системата работи с менюто, съхранено в запазена област на самия чип, а не в паметта на устройството. Функцията се използва от един или друг чип, като просто се променя менюто.

Двойно ядро

Dual Core е технология, присъстваща в някои процесори, които имат две ядра или "два мозъка".

Dual Core, превеждайки на португалски, е буквално "двойно ядро". Работи с разделяне на задачи, има два пъти повече памет. Те могат да обработват множество задачи. Някои приложения са подобрени и насочени специално за използване в двуядрен процесор.