похот

Какво е Погребание:

Порочността е термин, използван за обозначаване на алчност или благодарност за материални блага, както и за сексуални удоволствия .

Етимологически, този термин произхожда от латинските гласове, което означава "което има силно желание", което произтича от думата concupera, което означава "да имаш силно желание".

Според някои религиозни доктрини, като например християнството, например, похотта е синоним на разврат или плътска похотливост. Следователно това действие се приема като грях.

Научете повече за смисъла на похотливост и разврат.

Погребание на плътта

Погребателността на плътта, в религиозната сфера, характеризира употребата на сексуално желание и удоволствие като единственото значение за живота.

Това поведение би било неприятно за Бога, според религиозните.

Християнската библия все още говори за "пристрастието на очите", което би било грешно желание за плътското удоволствие, практикувано във въображението на хората.

Защото всичко, което е в света, похотта на плътта, похотта на очите и гордостта на живота не идват от Отца, а от света; светът преминава и неговата похот. ще остане завинаги ”(1 Йоан 2: 16-17).