бърлога

Какво е Den:

Den е женска съществителност, означаваща подслон или убежище .

В преносен смисъл денят се използва като израз на гостоприемство, което означава убежище или подслон. Терминът " подслон " означава да се даде подслон или подслон на някого във вашия дом . Например: никога няма да забравя какво е направил за мен. Когато бях без дом, той ми даде бърлога за 3 месеца.

Това е и концепция, използвана в контекста на лова, което означава подслон, рова, място за почивка и убежище за диви животни. Често ден се описва като леговище от свирепи животни .

Тази дума може да бъде и синоним на охранителна къща, структура, използвана в някои крепости, която се състои от кула или малка дървена къща, където стражите са се укривали. Днес тя може да бъде място, където се провежда наблюдение или сигурност.