фатален

Какво е Funest:

Funesto е прилагателно на португалски език и се използва за описване на нещо, което е смъртоносно или причинява смърт .

Терминът фатален, като следствие, е свързан с това, което може да причини страдание или горчивина; нещо досадно и провокиращо тъга.

Пример: " Тази сутрин чух за ужасните забавни новини ."

Етимологично, балистично произхожда от латински funestus, което означава "погребален" или "погребален".

Funesus е неразривно свързан със смъртта, от тревожна, агонизираща гледна точка, като трагедия или позор.

Пример: " Споменът за съдбоносната памет все още преследва мечтите ви ."

Синоними на funesto

 • зловещ
 • погребение
 • болезнена
 • фатален
 • сериозно
 • вреден
 • зловреден
 • злокачествен
 • лошо
 • престъпен
 • вреден
 • отровен
 • опасно
 • гибелен
 • вреден
 • токсичен
 • Nocente
 • катастрофален
 • жесток
 • нещастен

Вижте също значението на злото.