ксерокопирам

Какво е Xerox:

Xerox е популярното име, дадено на процеса на получаване на фотокопия чрез ксерография .

Думата xerox, която в допълнение към деноминирането на акта на производство на фотокопия, също се използва, за да назове самото копие или машината, която ги произвежда.

Този термин идва от името на търговската марка Xerox Corporation, северноамериканска компания, която е осветена, като е изобретил фотокопиадора.

Xerox би била първата компания, която направи фотокопия в края на 40-те години чрез процеса на ксерография.

В Бразилия, както и в Съединените щати, името на марката Xerox стана съществително и глагол, който функционира като синоним на "фотокопирна машина" или "направи фотокопие".

В португалския език думата ксерокс се приема като съществително от два рода (мъжки и женски) и две числа (единствено и множествено число) и може да бъде написано с остър акцент в буквата "е": xérox .

Пример: " Трябва да получа малко ксерокс " / " Взех ксерокс от документа ".