обаче

Какво е още:

И все пак това е противоположна координираща връзка, използвана за обвързване на изречения, която има значението на противопоставяне или контраст .

Това обаче е връзка, която се използва за изразяване на компенсация, т.е. когато нещо се случи по начин, който не се очакваше. Пример: Опитах се да пристигна рано, за да се срещна, но пристигнах късно.

Думата "все още" има същото значение като съюзите "но", "но", "все още", "обаче", "обаче" и "въпреки това", обаче, използването на всеки от тях ще зависи от контекста на изречение.

Примери:

Купи нова кола, но не можеше да кара.

Тя не се подготвяше за състезанието, но беше класифицирана.

На английски, думата "все още" има няколко превода, включително "но" и "обаче" .

Примери:

Съпругът ми обича филмите на ужасите, но аз ги мразя. Съпругът ми обича филмите на ужасите, но аз ги мразя.

Те не вярваха в него; Той обаче не се отказа. / Не му повярваха; той обаче не се отказа.