Рекомбинантна ДНК

Какво е рекомбинантна ДНК:

Рекомбинантната ДНК са ДНК молекули, които имат ДНК фрагменти, получени от два или повече източника, обикновено от различни видове.

Молекулярното клониране е централната техника на методологията на рекомбинантната ДНК и се състои от прехвърляне на ген от един организъм в друг, т.е. рекомбинация на ДНК от различни източници.

Рекомбинантна ДНК технология

Процедурата обикновено включва изолиране на човешки ген с терапевтичен потенциал (например, инсулин) и въвеждане на този ген в животинска, бактериална или дрождева клетка.

Чрез използването на протеини, наречени рестрикционни ензими, отделните гени от човешка ДНК се изолират и вмъкват в малки парчета ДНК, отрязани със същия ензим, наречен плазмиди .

След това рекомбинантният плазмид се вмъква в животинска, бактериална или дрождева клетка в процес, наречен трансформация .

Гени за лекарствена резистентност, които също се намират в плазмида, селектират трансформирани клетки от нетрансформираните.

Чиста популация от рекомбинантни клетки след това се установява чрез процеса на клониране, където една избрана клетка ще доведе до популация на клонинги.

В края на процеса всички очаквани клетки се очаква да съдържат едно копие на плазмида, носещ вмъкнатия човешки ген.

След като генът и клонираната клетка се вмъкнат, клетките след това се индуцират, за да експресират човешкия ген.

Приложения на рекомбинантна ДНК технология

  • Производство на полезни вещества като човешки инсулин, растежен хормон, ваксини, индустриални ензими;
  • Механизми на репликация и генна експресия;
  • Проучване за бащинство;
  • Диагностика на генетични и инфекциозни заболявания;
  • Генна терапия;
  • Трансгенност.

Научете повече за протеините.