връзка

Какво означава връзка:

Връзка е английска дума, означаваща връзка, връзка или връзка .

В компютърната наука думата link може да означава хипервръзка, т.е. дума, текст или изображение, които при кликване от потребителя препращат към друга страница в интернет, която може да съдържа други текстове или изображения.

На английски думата link се използва и за определяне на връзката между два елемента. Пример: Детективът не може да намери връзка между двете събития. Детективът не можа да намери връзка между двете събития.

Linkedin е социална мрежа, насочена към света на труда, където хората са свързани или "свързани" и могат да споделят подробности за професионалния си живот.

В допълнение, Link е името на героя предимно на световноизвестната видео игра The Legend of Zelda .

Прекъсване на връзката

Прекъсвачът на връзката се състои от програма или софтуер, който действа като инструмент за заобикаляне на защитата на връзката. Той е много популярен за потребители, които свалят много файлове, защото отнемат защитата на връзките.