кореноплодни

Какво е Roots:

Корените са думи от английски произход и имат същото значение като корен, " корен " (от растение, коса, зъб и т.н.). Като съществително тя все още може да бъде " произход", "" източник, "" същност, "" база . " Може да има променено значение, ако е глагол (root, fix, root) или прилагателно (съществено, фундаментално, основно и т.н.).

В преносен смисъл думата корени, както и коренът, е свързана с произхода или основата на нещата. Пример : познат корен, математически корен, музикален корен и т.н.

Думата корени, в някои англоговорящи страни, също се използва като жаргон за цигари на марихуана (марихуана).

Тя произхожда от архаичен и прото-германски гниене, wrot и wyrt английски .

Корените на реге

Думата корени обикновено е свързана с реге (музикален стил с произход от Ямайка), което поражда поджанр за ритъма на музиката: корен реге, "реге де роиз", "реге пру" или "реге оригинален".

Обикновено корените на реге се свързват с растафарианското религиозно движение, което има божествено представяне на Jah или Jave (едно от имената, дадени на Бог в крал Джеймс Версия).

Корените реге също обсъждат други по-широки теми като секс, любов и социална критика.

Вижте също значението на Root.