За да размишлявам

Какво е Ponder:

Да размишляваме е да действаме с внимание, т.е. с размисъл, с предпазливост, с добър смисъл, с преценка, с уместност.

Замислете се да мислите за дадена ситуация, да направите оценка, да се опитате да намерите решение.

Думата ponderar е преходен глагол, който означава няколко действия:

1 - Да се разгледат подробно, да се оцени умерено, да се измери, да се мисли, да се изчисли, да се приравни. Например: Бащата обмисли ( разгледа ) подробно аргументите, представени от сина.

2 - Това е да се спори или демонстрира нещо важно, което заслужава внимание. Например: Младият мъж (той твърди ) не обичаше да пътува със самолет.

3 - Това е да отразяваме много, да медитираме, да мислим, преди да вземем каквато и да е резолюция. Напр .: Той обмисли (отрази ) решението си да се раздели.

4 - Да се спори, да се разгледа в защита на мнение. Напр .: Той разсъждава (спори ) на своя приятел, че това не е най-доброто решение.