позор

Какво е Офелий:

Опра означава безчестие, позор, увреждане, обида . Това е съществително от мъжки род, с произход на латинското opprobriu .

Опробването е акт или поговорка, която може да доведе до лоша слава, подигравки, подигравки, загуба на кредит, загуба на внимание, чест. Мъжът бе изложен на укор.

Опровержението е това, което причинява краен срам, раздразнение, действие на безчестие, на унижение, което се случва публично. Това причинява състоянието на крайно отхвърляне, последната степен на морална сдържаност. Пример: Той заслужава укор и наказание за справедливост за онова, което е направил.

Опробването също е обида, възмущение, оскърбление, тоест, позор, нанесено на някого.

Антонимът на обезчестяването е репарация, обезщетение, т.е. удовлетворението, което човек дава за престъпления и наранявания.