мейлинг

Какво е Mailing:

Изпращането по пощата е английска дума, която означава действието по пощата . От поща, означаваща поща, кореспонденция .

Изпращането е съкращение на израза " пощенски списък ", което означава "пощенски списък". ,

Изпращането е израз, който често се използва в Бразилия в областта на рекламата и маркетинга. Това е база данни, която събира имена, адреси и допълнителни данни за потребителите и перспективите (не-потребител на конкретен продукт или услуга, която има потенциал да стане потребител).

Mailing е инструмент, използван за осъществяване на директен маркетинг за установяване и поддържане на пряка и непрекъсната връзка между компаниите и техните потребители, за да отвори врати за продажбата на всеки продукт или услуга чрез реклама на отговор директна поща, поща и телемаркетинг .

Телемаркетингът е все по-често използван маркетингов канал, който се състои от пряк контакт с потребителите и перспективи по телефона, според данните, съдържащи се в пощенската разписка .