материализъм

Какво е материализъм:

Материализмът е отношението на хората, които разбират, че всичко е материя и че имат живот, фокусиран единствено върху материални блага . Привържениците на материализма се наричат материалисти .

Материализъм в философията

Материализмът в философията е система, която допуска, че така наречените материални конкретни условия са достатъчни, за да обяснят всички явления, които се представят на изследването, включително умствените, социалните и историческите феномени.

Исторически материализъм

Историческият материализъм е социално-философска доктрина, която разглежда формите на икономическо производство като единствените наистина определящи фактори на историческото и социалното развитие. Други културни сфери, като религия, морал, право, държава, наука, изкуство и философия, са само производни, които представляват един вид надстройка над икономическата инфраструктура. Произходът на историческия материализъм е свързан с немския философ Карл Маркс (1818-1883).