елементарен

Какво е рудиментарно:

Рудиментарен означава това, което не се е развило или усъвършенствало. Това е нещо, което е в началния, елементарен етап .

Рудиментарното е прилагателно, което се отнася до рудимента - начален елемент, начало, първи понятия. Това е общо и повърхностно познание на изкуството или науката.

В естествената история рудиментарният се отнася до орган, който не е развил до съвършенство.

Основно земеделие

Основното земеделие се отнася до слаборазвити селско стопанство, практикувано с използването на елементарни, несигурни ресурси. Типичен пример за рудиментарно земеделие е този, който е използван в първия период на феодализъм - фундаментално аграрна система, където човешката сила е била използвана и експлоатирана интензивно.

В феодализма ритъмът на работа на земята бележи ежедневния живот на слугата. Рудиментарните техники правят това ежедневие изключително тежко и производството е ниско, произвеждайки само това, което е необходимо за консумацията на феода. Само с растежа на населението и търговията ще бъдат въведени нови техники за засаждане.