предположение

Какво е предположение:

Предположението е женствено съществително, което означава преценка или мнение с несигурна основа или изваждане от събитие, което може да се случи в бъдеще, въз основа на презумпция .

Предположението може да се състои в това да се направи нещо, основано на непотвърден източник, като например интуиция или предположение. Някои синоними на предположения могат да бъдат: хипотеза, предположение, презумпция, прогноза и др. Ех: Футболистът направи няколко предположения за следващия мач.

Тази дума може да бъде написана по два начина, предположение или предположение, като и двете имат едно и също значение .

Математически предположения

Думата хипотеза е свързана с математиката и в този случай предположението е хипотеза (хипотезата е синоним на математическа хипотеза), която математиците вярват, че е истина, но все още не е доказана.

Някои от най-известните предположения са предположенията на Поанкаре (един от най-големите проблеми на математиката от 20-ти век, решен от руския математик Гигори Перелман), предположенията на братовчедите близнаци, Слабата хипотеза на Голдбах (демонстрирана от перуанския математик Харалд Хелфот). и Swinerton-Dyer .