тарифа

Какво е тарифа:

Pauta е женски списък със значение на съществително или връзка . Тя произлиза от латинския термин pactus, който описва нещо, което е установено или фиксирано .

Хоризонталните линии, които съществуват на лист хартия, също са известни като модел. Преди това персоналът се състоеше от лист хартия с линии, поставени под хартията (без редове), където е написано писмо, така че линиите са прави.

В контекста на музиката музикалният персонал (или музикалният персонал) съответства на петте паралелни линии, където се въвеждат музикалните ноти.

Според закона съдията използва дневен ред, за да установи връзките между дати и събития, които ще бъдат съдени.

Наречената фраза " в дневния ред " означава, че нещо трябва да се обсъди, или това е дневният ред. Например: Трябва да говорим за това утре, защото не е на дневен ред.

Дневният ред на среща е вид документ, който съдържа темите, които трябва да бъдат разгледани по време на дадена среща.

Фискална програма

Фискалният дневен ред е инструмент, използван в рамките на администрацията, чиято цел е да насочва и контролира във фискална гледна точка. Данъчният график информира пазарната стойност на даден продукт, подпомагайки определянето на базата за изчисление на ICMS.

Журналистически дневен ред

Журналистическата програма е важен елемент от журналистиката. Дневният ред служи на журналиста като отправна точка на една история. Дневният ред трябва да съдържа инструкции, които да насочват журналиста към задачата му, като уточнява подробности относно подхода, който трябва да предприеме, за да извърши докладването.

В старите времена човекът, писал дневния ред, е известен като паутеиро. Днес обаче дневният ред обикновено се прави от редактори и под-редактори.