производителност

Какво е ефективност:

Спектакълът е женско име, произхождащо от английски език, което означава постижение, постижение, постижение или представяне .

Представянето на думата идва от английския глагол " to perform", което означава да се изпълни, да се изпълни, да се изпълни или да се изпълни. В много случаи той се използва в контекста на публични прояви, или когато някой играе някаква роля в артистичната сфера, като актьор, например. Изпълнението може да бъде и набор от резултати, получени в даден тест от човек.

В спортния контекст, представянето на спортист или екип е свързано с тяхното представяне или спортна сила. Ex: Никой не очакваше много от отбора, но след фантастично представяне успяха да спечелят играта.

В света на моторизираните механизми, като автомобил, производителността съответства на способността за постигане на желания резултат ефективно.

Изпълнение

Изпълнителското изкуство (известно също като изпълнителско изкуство) се появява около 60-те години и се състои от форма на художествено изразяване, която може да включва няколко различни дисциплини като музика, поезия, видео или театър. Този тип събитие може да бъде импровизиран от художниците и може да има или не аудитория.