егоцентризъм

Какво е егоцентризъм:

Егоцентризмът е състояние или състояние на ума на егоцентрика . Тя произхожда от гръцки език, тъй като е кръстовище на egôn и kêntron, което означава " аз в центъра ".

Самоцентричността се състои от прекомерно възвисяване на собствената личност, което прави индивида чувстващ се като център на вниманието.

Егоцентричният човек не може да покаже съпричастност, т.е. не може да се постави на мястото на другия, защото той постоянно е зает със себе си и със собствените си интереси.

Егоцентричният индивид също е егоистичен, защото мисли само за себе си или поне мисли за себе си. Ех: Той само мисли за собственото си добро! Обзалагам се, че ако търсите в интернет дефиницията за егоцентризъм, със сигурност ще се появи снимката на него.

Самоцентричността често е свързана с еголарност и нарцисизъм, т.е. самопоклонение.

Пиаже и егоцентризъм

Според швейцарския психолог Жан Пиаже (фигура, неизбежна в областта на детската психология), егоцентризмът е естествена характеристика при децата, които са във второто им детство (между 3 и 6 години). Това е така, защото в тази възраст децата не могат да разберат, че други индивиди имат различни вярвания, мнения и мисли от собствените си.