резюме

Какво е Емента:

Менюто е вид запис, който подчертава съществените точки на дадена тема, обикновено в списък.

Менюто е като обобщение или резюме на определена тема или област. Когато говорите за "меню на курса", това означава представяне на текст, който подчертава основните характеристики на този курс.

По същия начин "дисциплинарната комисия" или "училищното меню" посочват ключовите точки на предмета, който ще бъде представен, или предметите, които ще бъдат преподавани през учебната година, например.

Менюто с думи може да се използва и като синоним на меню или меню, тъй като се състои от списък с основните ястия, които се сервират в дадено предприятие.

В правния контекст менюто е синтез на съдържанието, предвидено в конкретен закон, което обикновено се описва в преамбюла на текста.

Етимологично, думата "ement" произлиза от латинското ementum, което означава "мисъл" или "идея".

Виж също: значението на синтеза.

Меню или изменение

И двете думи са доста сходни в писането и произношението, но имат напълно различни значения.

Както се вижда, менюто е по отношение на обобщението и синтеза на нещо. Изменението вече съответства на "акта за поправяне", т.е. за поправяне на нещо, което е погрешно.

Пример: "Депутатите одобриха конституционната поправка" .

В примера по-горе изразът "изменение на конституцията" може да се тълкува като "извършване на корекция във Федералната конституция".