Curica

Какво е Curica:

Curica е женствено съществително в областта на орнитологията, което обозначава малка птица от семейството на psitacídeos и обитава в няколко места в Южна Америка.

Тази малка птица може да достигне 23 см, има зелени пера и е известна също като мангрови папагали, айуру-курука, курицака, курау, папагал-гръцки, аюрукатинга, ажурукатура, ажурукурау, ажурукуруца, курука, зелени срещи и папагал -poaieiro. Има и синьоглаво проклятие, което, както показва името му, има синьо оперение в областта на главата. Произходът на думата curica произлиза от термина tupi ku'ruca .

В Ангола думата курика се състои от едно от имената, които анголците дават на лъва.

В сапунената опера Globo Cheias de Charme антагонистът Chayene нарича "Служител на кукли". В Piauí, курсиките са жаргон, използван да се отнася до прислужница по развратен начин.

Думата curica може да се използва и като синоним на guria, piriguete, enxerida .