промяна

Какво е промяна:

Промяната е актът или ефектът от промяната, на разпореждането по друг начин . Това е женско съществително, което в зависимост от използвания контекст може да има различни сетива:

  1. Сложете другаде, премахнете, преместете;
  2. Да даде друга посока, да отклони;
  3. Вземете за друга, заменете;
  4. Прехвърляне на друго място;
  5. Промяна, промяна;
  6. Да се ​​промени, да се остави за друго, да се промени;
  7. Направете го в друг аспект, трансформирайте;

Промяната е процес на прехвърляне на пребиваване, ще живее на друго място, обикновено с техните вещи и мебели.

Промяната на живота е придобиването на нови навици, трябва да бъдете отворени, за да научите нови неща, или да търсите нов начин на живот, да прегледате ценностите, правилата и ангажиментите.

метаморфоза

Метаморфозата е промяната на едното или на другото, трансформацията на формата, която преминава насекомите и батрачовете през периода на нейното развитие.

В преносен смисъл метаморфозата е промяната в състоянието или характера на човека, тя е физическа или морална трансформация.