Нетно тегло

Какво е нетното тегло:

Нетното тегло означава изключителното тегло на даден продукт, с изключение на теглото на опаковката или на какъвто и да е друг материал, различен от този на самия продукт.

Обикновено нетното тегло се отчита в килограми (kg) и обикновено се посочва върху опаковката на повечето продукти, като се посочва точното им тегло.

Нетното тегло произхожда от английското " нетно тегло ", което е същото като нето тегло, т.е. теглото на продукта, без да се брои опаковката и всичко друго, включено в опаковката.

Всички опаковки на продукта трябва да показват нетното тегло (или нетната) стойност и брутното тегло, което е сумата от теглото на продукта и опаковката, която го заобикаля.

Нето тегло, Нетно тегло и Бруто тегло

Както е посочено, нетното тегло и нетното тегло са същите, тъй като те представляват уникалното тегло на даден продукт.

Брутното тегло обаче означава сумата от теглото на продукта и теглото на опаковката (картон, калай, пластмаса или друг материал, който е опакован в продукта). В този случай брутното тегло представлява общото тегло на обекта.

Според Националния институт по метрология, качество и технологии (Inmetro), всички продукти трябва да информират в опаковката си нетното тегло (нето) и брутното тегло.