грация

Какво е Грейс:

Благодатта е женско име, произхождащо от латинския термин gratia и означава благоволение, милост, уважение или благоволение, което се отпуска или получава. Също така може да съответства на хубавите черти на човека. Някой, който има благодат, радва и привлича други хора чрез своите думи и нагласи.

Благодатта може да бъде свързана и с елегантността и милостта на човека.

В предишни времена благодатта съответстваше на кръщелното име на човек и често се питаше „Какво е твоята благодат“, вместо да питаш: „Как се казваш?“.

Изразът "състояние на благодат" и "попадане в благодат" се отнасят до някой, който е спечелил съчувствие и благоволение към друг човек или група. Има поговорка: "По-добре е да падне в благодат, отколкото да бъде смешно."

Даването на благодарности означава да благодарите за нещо.

Божията благодат

В областта на теологията благодатта се състои в свръхестествения дар, даден от Бога като средство за спасение.

В християнството благодатта е дарбата на Бога за човека в трансформираща се среща, в която се възстановява човешкото същество. Чрез благодатта Бог дава на човека участие в божествения живот, като го превръща в осиновител. Изгубен от приятелството на Бог за греха, неговото възстановяване се прави или от истинското покаяние на греховете и приемането на жертвата на Исус. Никой не е спасен, без да получи Божията благодат. Спасението е по благодат, което означава, че е безвъзмездно и това е нещо, което не можем да постигнем със собствените си усилия.

Проблемът с помиряването на Божието действие и свободата на човека доведе до прославения спор за благодатта и свободната воля между томистите и молините.

Благодат и прошка

Благодатта и помилването са механизми за помилване, които погасяват наказания, свързани с обща престъпност. По този начин онзи, който получава благодат или инсулт, вижда наказанието, което изпълнява, изтрито. Този акт се дава от президента на републиката, освен ако той не делегира това правомощие на друг член, който може да поеме тази отговорност. Благодатта и помилването могат да бъдат пълни или частични, в зависимост от това дали наказанието е напълно погасено или дали наказанието е намалено или намалено.

Действия като изтезания, незаконен трафик на наркотици и свързани с тях наркотици, тероризъм и престъпления, считани за отвратителни, не подлежат. Разликата между благодатта и обидата е, че благодатта обикновено е индивидуална и необходима, докато прошката е колективна и спонтанна.

Вижте значението на Pardon.