JHS

Какво представляват JHS:

JHS е християнски акроним, който представя инициалите на Исус Спасителя на хората, е един от символите на католическата църква. Появява се с облекчение в домакините, които свещеникът посвещава и предлага на вярващите в Масите.

Монограната с инициалите "JSH" е представянето на Исус за християните. Той често се появява с кръст, в центъра на буква H, и украсява интериора на католическите църкви.

Произход на монограма JSH

От гръцкия "ИХСУС" той се появява в Евангелията на апостолите Марк и Лука. Латинската му форма, "Iesus Hominibus Salvatoren (IHS)", е създадена от св. Символът е използван като печат в публикациите на компанията. Акронимът по-късно се преобразува в монограм и се използва като един от католическите символи.