SQL

Какво е SQL:

SQL е съкращение от " Structured Query Language ", което означава, на португалски, Structured Query Language, стандартен език за управление на данни, който взаимодейства с основните бази данни на базата на релационния модел.

Някои от основните системи, които използват SQL са: MySQL, Oracle, Firebird, Microsoft Access, PostgreSQL (с отворен код), HSQLDB (с отворен код и написани на Java).

SQL езикът се появява през 1974 г. и е разработен в IBM Labs като интерфейс към системата за управление на релационни бази данни (RDBMS), наречена SYSTEM R. Тази система е създадена на базата на статия от 1970 г., написана от Edgar F. Codd.

Появиха се и други езици на жанра, но SQL стана най-широко използваният. Създаването на стандарт за SQL е направено през 1986 г. от Американския национален институт за стандарти (ANSI), а през 1987 г. от Международната организация по стандарти (ISO).

SQL е по същество декларативен език. Това означава, че програмистът трябва само да посочи каква цел е да се изпълни RDBMS.

Някои от ключовите SQL команди за манипулиране на данни са: INSERT, SELECT, UPDATE, DELETE. SQL също така позволява създаването на връзки между таблиците и контрола на достъпа до данни.