ос

Какво е ос:

Оста е права линия (въображаема или реална), която минава през центъра на тялото и около която тялото изпълнява (или може да изпълнява) ротационни движения. Пример за това е земната ос, въображаемата линия, която пресича центъра на Земята. Планетата се върти около тази ос, чиито крайности са полюсите.

Оста е централна линия, която разделя равнината надлъжно. Това е линия, която разделя в средата някои геометрични фигури.

В Mechanics, ос е парче от дърво или метал, на чиито краища са колелата на автомобил или машина се върти.

В преносен смисъл, ос е основната точка на едно събитие, най-важната точка, центърът, същността.

През Втората световна война силите на осите (Германия, Италия и Япония) бяха победени от съюзниците, сформирани от САЩ, Великобритания и Съветския съюз.

Терминът ос може да получи няколко значения, например:

- По осите: поставете някакъв ред в ред или изправете поведението на някого.

- Извън ос: неконтролирано, не в нормално състояние.

- Махнете се от пътя: не следвайте правилата, представете небалансирано поведение.

- Въведете осите: върнете се към нормалното, показвайки поведение според правилата.