QHSE

Какво е QHSE:

QHSE са инициалите на английските думи Quality, Health, Safety, Environment .

Значението на тези четири компонента за бизнеса е свързано с идеята, че трудовите злополуки са причинени от човешка грешка и могат да бъдат избегнати чрез отговорно управление на бизнеса.

Околната среда също се превръща във въпрос от основно значение в стратегиите и отговорностите на компаниите.

Политиките на QHSE (понякога наричани HSE) се определят от всяка компания в съответствие с развитата дейност, но обикновено се основават на:

- насърчаване на благосъстоянието и качеството на живот на професионалистите;

- Осигуряване на физическото здраве на работниците чрез осигуряване на безопасна работна среда и постоянна грижа за безопасността за предотвратяване на физически наранявания;

- Осигуряване на непрекъснато обучение на работниците относно рисковете, свързани с дейности, предназначени за предотвратяване на произшествия;

- защита на околната среда чрез действия, които премахват екологичните щети;

- Оптимизиране на използването на природните ресурси.