orthothanasia

Какво е Ortotanasia:

Ортотаназията, наричана още "пасивна евтаназия", е да облекчи страданията на неизлечимо болен пациент, като преустанови лечението, което удължава живота, но не лекува или подобрява заболяването.

Етимологично, думата " orthothanasia " означава "дясната смърт", където орт = дясно и thanatos = смърт.

Ортопатията може да бъде дефинирана като не-изкуствено удължаване на естествения процес на смърт, където лекарят, без директно причиняване на смъртта на индивида, прекъсва извънредното лечение, което само ще донесе повече дискомфорт и страдание на пациента без практически подобрения.

Целта на orthatanasia е да помогне на естествения процес на смърт да развие естествения си курс.

От правна гледна точка само лекарят може да насърчи ортаназията.

Ортостезия и дистония

Дистаназията е противоположна на ортотаназията, т.е. изкуственото удължаване на процеса на смъртта носи страдание на пациента в ситуации, при които медицината не предвижда възможности за подобрение или лечение.